Protestantse begrafenis

Binnen de Protestantse kerk, of geloofsgemeenschap is stemmige kleding gewenst tijdens een uitvaart. Hoewel dit kan verschillen per stroming binnen de Protestantse kerk. De uitvaartdienst kan op verschillende locaties plaatsvinden (denk hierbij aan de aula van het uitvaartcentrum), maar doorgaans zal de uitvaartdienst plaatsvinden in een Protestantse kerk. Optioneel kan gekozen worden voor het beieren van de kerkklok (ter aankondiging en ter afsluiting van de dienst), maar dit hoeft niet.

Kerkdienst

Het verloop van de kerkdienst gaat in samenspraak met de nabestaanden en zal doorgaans een korte preek omvatten, enkele gebeden ter nagedachtenis aan de overledene, het voorlezen van een kort persoonlijk afscheid en het zingen van psalmen en/of gezangen. Hierna zal de overledene ter aarde gesteld worden; hetzij op de aangrenzende begraafplaats, of elders. U kunt verwachten dat de kerkdienst circa een half uur, tot 3 kwartier duurt. De ter aarde stelling vindt meestal binnen een kwartier plaats.

Crematies?

Crematies komen minder vaak voor binnen christelijke gemeenschappen, aangezien verbranding wederopstanding onmogelijk maakt. Hierdoor zijn crematies grotendeels onwenselijk. Na afloop van de begrafenis wordt er doorgaans een samenzijn georganiseerd voor alle aanwezigen in een speciale ruimte, of overige gelegenheid.