Katholieke begrafenis

Binnen een traditioneel Katholieke uitvaartmis wordt eveneens stemmige kleding verlangt van de aanwezigen. Tezamen met de pastoor of kerkleiding, wordt voorafgaand aan de dienst het programma samengesteld, met hierbij enkele vaststaande rituelen, waaronder: ter communie gaan (het uitdelen van hosties door de pastoor), het houden van gebeden, en optioneel koorzang.

Ter communie gaan

Ter communie gaan is voorbehouden aan Katholiek gedoopten, echter menig vooruitstrevend pastoor zal tegenwoordig alle aanwezigen uitnodigen om ter communie te gaan (het ontvangen van het lichaam van Jezus, in de vorm van een hostie). Natuurlijk zijn ook atheïsten welkom tijdens de Katholieke uitvaartdienst.

Daarnaast is er ruimte voor eigen inbreng; gedichten, nawoorden en herdenkingen. Aan het einde van de dienst zal de pastoor de absoute uitvoeren: het besprenkelen van de kist met wijwater en bewieroking, dit gepaard gaande onder gebeden voor de overledene. Tijdens de ter aarde stelling, zal de pastoor de spreuk ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ uitspreken.

Na afloop is er doorgaans ruimte voor een samenzijn in een zaaltje, horecagelegenheid, of wordt er thuis een koffietafel georganiseerd.