Islamitische begrafenis

De Islamitische uitvaart

Gelovigen binnen de Islamitisch-Nederlandse geloofsgemeenschap worden, afhankelijk en met inbreng van eigen culturele tradities, strikt binnen 36 uur na overlijden begraven. Dit kan plaatsvinden in Nederland, waar circa 40 begraafplaatsen een separaat gelegen Islamitische begraafplaats herbergen, of de begrafenis vindt in het geboorteland plaats van de overledene. Hiervoor geldt de regel dat dit binnen 24 uur dient plaats te vinden.

Verzorging overledene

De verzorging van de overledene wordt uitgevoerd door een persoon van hetzelfde geslacht, of de echtgeno(o)t(e), volgens een vaststaand ritueel. Het wassen, intensief reinigen en besprenkelen met parfum van het lichaam, is hierbij een zeer belangrijk aspect. Vervolgens zal het lichaam in een wit gewaad worden gewikkeld (de Kafan, het dodenkleed) en overgebracht worden naar een Moskee, waar de Imam o.a. het Djanazah gebed zal uitspreken.

Ter aarde stelling

Bij de ter aarde stelling van de overledene, dit zonder grafkist en gelegen op de rechterzijde, zullen in principe geen vrouwen en kinderen aanwezig zijn. Hoewel binnen vooruitstrevende gemeenschappen steeds vaker vrouwen en kinderen vanaf een afstand aanwezig zijn. Belangrijk is dat de gelovigen tot Allah bidden met het hoofd richting Mekka. Uiteindelijk krijgt de overledene een dakje boven het hoofd geplaatst. De aanwezigheid van een grafsteen of gedenkmonument binnen de Moslimgemeenschap, kan per stroming wisselen. De direct nabestaanden zullen ter afsluiting, onder het uitspreken van het herenigingsgebed, aarde werpen op het graf.